ขอบคุณทีมการตลาดของ Smart Hotel Marketing & Management ที่ดูแลการตลาดของโรงแรม ยอดจองห้องดีขึ้นมาก