SERVICES

บริการด้านการบริหารการขายห้องพัก ทำการตลาดออนไลน์ สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

บริการการจัดการการตลาดโรงแรม Online แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี เราเข้าใจถึงข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด สร้างและวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ เป็นพันธมิตรที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของท่าน ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่านในยุค Digital Disruption

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

เพิ่มความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือกับธุรกิจของท่านด้วยเว็บไซต์ที่สามรถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้ตลอดเวลา

บริหารการขายห้องพัก ทำการตลาดแบบครบวงจร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

บริการขายห้องพักและบริหารรายได้ออนไลน์ (OTA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

ระบบการจัดการห้องพักและราคาออนไลน์ (Channel Manager)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

ระบบบริหารงานโรงแรม All In One Cloud PMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

ทำการตลาดออนไลน์ สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Our OTA's Partner

Services We Offer

เราจัดทำกลยุทธ์การตลาดโรงแรมแบบครบวงจรและบริการด้านการตลาดออนไลน์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของเรา เข้าใจข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด เป็นพันธมิตรที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจของคุณ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณในยุค Digital

Portfolio

Phone: +1 916-875-2235
Email: jhondeo@jhonsweb.com